Free songs
Domů / Finance / Dluhy zdravotní pojišťovně je vhodné řešit včas
Dluhy zdravotní pojišťovně je vhodné řešit včas

Dluhy zdravotní pojišťovně je vhodné řešit včas

Zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a vymáhají každý nedoplatek. Pokud zdravotní pojištění z jakéhokoliv důvodu nezaplatíte, je třeba situaci řešit okamžitě a například navrhnout splátkový kalendář.

Kdo může být dlužníkem

Na zdravotním pojištění mohou dlužit nejen zaměstnavatelé, ale také živnostníci nebo osoby bez zdanitelných příjmů. Dlužníky nemohou být zaměstnanci, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti, neboť za dobu trvání zaměstnaneckého poměru nese odpovědnost za placení zdravotního pojištění jejich zaměstnavatel. Ten je také za neplacení sankciován.

Vysoké penále

Za každý den prodlení s platbou zdravotního pojištění je předepsáno penále ve výši 0,05% z dlužného pojistného denně. Neplacení se tedy nevyplácí, neboť všechny zdravotní pojišťovny věnují vymáhání dlužného zdravotního pojištění velkou pozornost a šance na promlčení je vzhledem k desetileté promlčecí lhůtě mizivá. Proto se vyplatí se zdravotní pojišťovnou spolupracovat. Ani změnou pojišťovny se dluhy nemažou a původní pojišťovna je bude vymáhat dál.

Splátkový kalendář

Dlužník má možnost podat žádost o splátkový kalendář a dluh splácet postupně. Předejde tak dalšímu nárůstu dluhu a případné exekuci. K uzavření dohody však musí být oboustranná vůle. Navíc mají zdravotní pojišťovny svá interní pravidla, za jakých podmínek mohou splátkový kalendář povolit.

Penále roste i během jeho splácení

Ani v případě sjednání splátkového kalendáře se nezastaví nárůst penále v počítačovém systému pojišťovny. Sazba penále je přitom i během splácení stejná. Většinou je však dlužné penále vyčísleno až po splnění podmínek sjednaných ve splátkovém kalendáři a plátce si může podat žádost o prominutí penále.