Free songs
Domů / Ostatní / Korporátní dluhopisy nabízejí zajímavé výnosy
Korporátní dluhopisy nabízejí zajímavé výnosy

Korporátní dluhopisy nabízejí zajímavé výnosy

Hledáte ideální formu investování? Rádi byste zhodnotili své úspory, kde by byla nízká míra rizika a vysoké zhodnocení? Zkuste investovat do korporátních dluhopisů, které nabízejí velmi zajímavé úročení vašich peněz s přijatelnou mírou rizika. Oproti státním dluhopisům, kde se úrok pohybuje kolem 2 %, nabízejí EMTC dluhopisy úročení průměrně od 5–10 %. A to už je přece znát?

Co jsou obecně dluhopisy?

Dluhopisy jsou v přeneseném významu půjčkou. Kromě státu mohou vydávat dluhopisy soukromé firmy, pak se jedná právě o korporátní (firemní) dluhopisy. Méně časté jsou bankovní a komunální dluhopisy nebo pokladniční poukázky. Eminent (vydavatel) dluhopisu je vázán k tomu, aby ve stanovených termínech vyplácel dohodnutý úrok a na konci stanoveného období pak vrátil celou investovanou částku zpět.

Jak vybrat vhodnou společnost?

Je obecně známé, že každá investice má svá rizika, proto je třeba být při výběru vhodné společnosti ostražitý. Ovšem tento výběr nebude jednoduchý, na trhu se vyskytuje celá řada společností, které nabízejí dluhopisy. Chcete-li minimalizovat míru rizika, pak volte společnosti, které jsou na trhu již několik let oproti nováčkům, kde je vyšší míra rizika. Dále se zaměřte na hospodářské výsledky společnosti. Neváhejte se také obrátit na vaše známé i samotnou společnost.

Podpořte českou společnost

Jednou ze stabilních společností na českém trhu, která má právo vydávat dluhopisy, díky získanému prospektu od ČNB, patří společnost EMTC. Tato společnost je na trhu již více než 15 let a nabízí kromě zajímavého úročení i zajímavé projekty. Mezi hlavní činnosti této společnosti patří například vzdělávací aplikace Lipa Learning nebo pracovní portál Airjobs. A dluhopisy EMTC jsou určeny pro tyto dva velice slibné projekty, především na jejich rozvoj.

Veškeré potřebné informace pro vaše rozhodování najdete na jejich webu.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, č.j. 2019/047927/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00026/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2019, a ve znění jeho dodatku č. 2 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 4. 6. 2019, č.j. 2019/064535/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00037/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.