Free songs
Domů / Ostatní / Roční hlášení za odpady už možná podávat nemusíte, co se od roku 2021 změnilo?
Roční hlášení za odpady už možná podávat nemusíte, co se od roku 2021 změnilo?

Roční hlášení za odpady už možná podávat nemusíte, co se od roku 2021 změnilo?

Těch nepříjemných povinností vůči státu je pro každého podnikatele i firmu poměrně mnoho. Jednou z nich je evidence odpadů. Produkci odpadu je třeba průběžně evidovat a zasílat výkaz statistiky na ČSÚ. Pokud produkce odpadu přesáhne zákonem daný limit, je nutné zpracovat roční hlášení o produkci odpadů a toto hlášení zaslat na Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). V roce 2021 přišel zákon o odpadech 541/2020 Sb., který podmínky pro podávání ročního hlášení mění.

Jaké podmínky pro podávání ročního hlášení nyní platí?

Do roku 2021 musel roční hlášení za odpady prodávat každý, kdo za kalendářní rok vyprodukoval více než 100 tun běžného nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Nově se změnil limit u nebezpečného odpadu a povinnost podávat roční hlášení má každý, kdo přesáhne 600 kilogramů nebezpečného odpadu za rok. U běžného odpadu se limit nezměnil. Menší producenti nebezpečného odpadu tak mají často o starost méně, průběžná evidence odpadů se jich však týká stále, právě díky ní budou prokazovat, že se vejdou do zákonem daného limitu. Kdy se bude podávat roční hlášení o produkci odpadů 2021? Další změnou je termín pro podání ročního hlášení. Do roku 2021 platilo, že jste museli hlášení za předchozí rok podávat do 15.2., nově se termín posunul do 28.2., takže máte nově trochu více času.

Povinnost, kterou nemusíte dělat svépomocí

Pokud jsou pro vás povinnosti kolem evidence odpadů a podávání ročního hlášení už nad hlavu, přenechte je zkušenějším. Firmy, podnikatelé i obce si nechávají roční hlášení za odpady zpracovávat často externě. Pokud se chcete o problematice řešení odpadů dozvědět více, navštivte webové stránky Ecoservis.eu.