Free songs
Domů / Ostatní / K čemu je dobré uznání otcovství?
K čemu je dobré uznání otcovství?

K čemu je dobré uznání otcovství?

Matka jistá, otec nejistý. S tím se nedá nic dělat. Proto je právní institut uznání otcovství důležitý pro další život dítěte i rodičů. V novém občanském zákoníku (NOZ) je definován v § 776 jako „souhlasné prohlášení matky a otce“ a v následujících paragrafech je uvedeno: „má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže“.

Uznání otcovství v nesezdaném páru

Matce se úředně přizná otec dítěte a stává se tak osobou blízkou pro dítě se všemi z toho plynoucími pravidly. Sepsat otcovství co nejdříve je důležité hlavně k vyloučení rizika, že v době těhotenství může otec zemřít, nebo být v kómatu, například po dopravní nehodě. Matka dítěte by musela dokazovat otcovství v psychicky náročné době. Navíc může být složité a drahé, někdy nemožné. Kromě morálního uvedení otce v rodném listě jde o dědictví dítěte po otci i jiném příbuzném z otcovy strany či o nárok na sirotčí důchod.

Uznání otcovství je výhodné pro nesezdané páry z důvodu vyloučení komplikací v budoucnu. Čím dříve je sepsáno, tím více se sníží riziko problémů například s děděním, a to nejen pro případ smrti.

Otcovství v případě manželství

Povinně se uplatní tzv. domněnka otcovství popsaná v § 776 (1) NOZ. Nemilým efektem může být, když žena počne s milencem a nestihne se rozvést a provdat za milence. Pak je otcem do porodu vždy původní manžel. Skutečný otec nemá nárok na volno v zaměstnání ani žádná práva k dítěti, čímž je vlastně nevinně trestáno i dítě.

Uznání otcovství s průkazkou i bez

Pokud si otec počká na těhotenskou průkazku, je uznání otcovství na úřadu sepsáno obvykle nejdříve cca v osmém týdnu těhotenství. Jde to i dříve a matrika se musí obejít bez těhotenské průkazky. V praxi se může stát, že úřad požaduje alespoň prohlášení ženy, že dítě bylo počato. Ani to nelze po otci požadovat, protože těsně po početí nikdo ani netuší, zda bylo počato.

Uznání otcovství lze sepsat i bez shody na jméně i příjmení dítěte, ovšem usnadnilo by to papírování a vydání rodného listu po poradu. Pak stačí jedna datovka.

Tip pro vás: internetová redakce zajistí vždy kvalitní obsah.