Free songs
Domů / Tipy & rady / Účel svěřeneckých fondů
Účel svěřeneckých fondů

Účel svěřeneckých fondů

Pokud se v Česku hovoří o svěřeneckých fondech, tak je to většinou v souvislosti s českým premiérem, který vyčlenil část svého majetku do svěřeneckého fondu. Tento fakt svědčí o tom, že Češi zatím tento institut příliš nevyužívají, přičemž například ve světě mají svěřenské fondy dlouholetou tradici a jsou velice oblíbené. Zakládají se zde zejména k veřejně prospěšným účelům, jejichž hlavním cílem je veřejné blaho a nesmí sloužit k finančnímu obohacení nebo provozování závodu.

Co tvoří svěřenecký fond?

V podstatě se jedná o soubor majetku, který zakladatel svěřeneckého fondu vyčlení ze svého majetku ke konkrétnímu účelu. Majetek ve fondu je plně anonymní a nemá právní subjektivitu. Stará se o něj správce, kterého pověřuje zakladatel fondu. Úkolem správce je hlídat naplňování účelu svěřeneckého fondu, pečovat o svěřený majetek a snažit se o rozmnožování majetkové podstaty. Do svěřenského fondu, resp. Do souboru majetku, který jej tvoří, lze vložit libovolnou movitou i nemovitou věc. Z právního hlediska se podobá nadaci, která ovšem nenabízí takovou variabilitu. Svěřenecké fondy navíc nepodléhají dohledu se strany státu.

Kdo může svěřenecký fond založit?

Jelikož účelem svěřenského fondu může být jak soukromý, tak veřejně prospěšný zájem, může svěřenský fond založit jak fyzická, tak právnická osoba. Zakladatel při založení určí jednak správce, a jednak beneficienta, který může mít jako jediná osoba z výnosů fondu prospěch. Obecně se však výnosy ze svěřenských fondů využívají v kulturní, vzdělávací nebo k jiným veřejně prospěšným účelům. Fyzické osoby mohou založení svěřeneckého fondu využít k zajištění sebe samých na stáří, nebo k ochraně majetku před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny, eventuálně před exekucí. Společnosti tímto způsobem mohou zajistit správu a rozdělování majetku mezi společníky a další osoby například v podobě zaměstnaneckých benefitů. Vyčleněním souboru majetku do svěřenského fondu se také mohou chránit před podáním insolvenčního návrhu ze strany svých věřitelů.